The Dragon and the Garlic Eater Knights

TitleThe Dragon and the Garlic Eater Knights
Author: Evridiki Amanatidou
ISBN: 978-618-5147-71-6

A Classroom Full of Imagination and Innovation

TitleA Classroom Full of Imagination and Innovation
Author: Iraklis Lampadariou
ISBN: 978-618-5147-69-3

Guess Who

TitleGuess Who
AuthorsMartha Argyriou, Serafeim Kalaitzidis, Demetra Karakatsani, Argyris Kardaras, Dimitris Koukias, Kyriakos Koukias, Demetra Koulaxizi, Joanna Koulaxizi, Giannos Xyros, Prodromos Skantzouris, Anastasia Tsanousidou,
Catherine Florentzi, Villy Chondrokouki
ISBN: 978-618-5147-62-4